Sims 3 Cheaty

10. června 2016 v 18:06 | Chemicky |  Cheaty ke hrám
Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.

Jednotlivé cheaty:
Help: Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.
TestingCheatsenabled true/false: Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching:
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode:
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits on/off: Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.moveObjects on/off: Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]: Pokud se náhodou stane, že se Simík "zasekne" při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation true/false: Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt on/off: Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

FadeObjects on/off: Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

HideHeadlineEffects on/off: Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

JokePlease: Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas on/off:
Zobrazí Llams varující ikonu."Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz 0-8: Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota "úroveň" je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps on/off: Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

Fullscreen on/off: Hra bude na celé obrazovce

Quit: Opustit hru

Testování cheatů:
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc: Když batole vyroste, může se stát NPC. Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character - osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]- pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)

buydebug: Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání

Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku: Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.
Enablelotlocking true/false: Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false: Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy

objectassetnames true/false: Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných Simíků

RestrictBuildBuyInBuildings false- umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True)

maptags on/off: Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds on/off:
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo: Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí

Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka
"Udělat všechny šťastné" - Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
"Vytvořit pro simíka přátelé" - vytvoří pro simíka nové přátelé
"Způsobit aby simík všechny poznal" - simík bude znát každého ve městě
"Přesunout počítačem ovládanou postavu" - Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
"Vybrat si kariéru" - můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
"Vypnout potřeby" "Zapnout potřeby" Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
"Vynutit si návštěvu" - přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce
"Vynutit si příležitost" - Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" - Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" - všechno výše zmíněné v jednom

Země
"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík
"Spustit stárnutí" - spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík
"Změnit vlastnosti u aktivního simíka"
"Spustit stárnutí"

Simík který není v domácnosti
"Přidat k aktivní domácnosti"

Panel nálad
Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí
Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)

Testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto:
testingCheatsEnabled true(vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým
můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si
otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU

Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
-
kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
-
kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
-kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
-
kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
-
umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!

H/
-
umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.

I/
-
stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama